De nieuwe wet AVG

Mei 2018

Persoonsgegevens en gegevens omtrent de logopedische behandeling worden van patiënten vast gelegd in een patiëntendossier. De Wet Persoonsregistraties en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelen de zorgvuldige behandeling van al deze gegevens en de Registratiekamer ziet toe op de naleving ervan. De wet verplicht alle zorgaanbieders om een reglement te hebben, waarin de werking van de persoonsregistratie is beschreven. In dat reglement wordt onder meer het doel van de registratie beschreven. Er wordt ook vastgelegd welke soorten gegevens in de registratie zijn opgenomen. Tevens staat erin aan wie gegevens uit de registratie kunnen worden verstrekt en op welke manier geregistreerde personen, of hun wettige vertegenwoordigers kennis kunnen nemen van die gegevens en daarin verbeteringen kunnen laten aanbrengen. Het reglement is aangemeld bij de Registratiekamer.

 

In het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben wij op onze website de Privacyverklaring gepubliceerd.