Logopedische stoornissen zijn stoornissen in de communicatie (zowel in het begrip als in het produceren van taal) en/of in de verwerking van het eten en drinken. Deze stoornissen kunnen liggen op het gebied van de spraak, de taal, de stem, het gehoor of de mondfuncties.

 

STEM

Stemmisbruik; stembandverlamming; stembandpoliep/knobbel met als gevolg een mogelijke heesheid.

 

GEHOOR

Verminderd/wisselend horen bij kinderen en volwassenen. Bij gehoorverlies neemt ook het vermogen af om gesproken woorden te verstaan. We spreken van een afname van het “spraakverstaan” wat een negatief effect heeft op de spraak-taalontwikkeling van het jonge kind en de afname van de communicatie voor de volwassenen.

 

SLIKSTOORNISSEN

Sociale gevolgen van slikproblemen zijn bijvoorbeeld dat het nuttigen van een diner in een restaurant lastig kan zijn en dat het plezier in het eten en drinken kan verdwijnen.

 

TAAL en SPRAAK

Een kind met problemen in de taalontwikkeling kent bijvoorbeeld te weinig woorden of maakt korte, onvolledige zinnen. Een kind met problemen in de spraakontwikkeling heeft bijvoorbeeld moeite met het uitspreken van bepaalde klanken of worden consequent vervangen door andere klanken of weggelaten, en wordt hierdoor moeilijk verstaanbaar voor zijn omgeving. Ook kan het zijn dat een kind niet alles begrijpt van wat er tegen hem/haar gezegd wordt. De logopedist helpt een kind met (één van) deze problemen en kan ook ouders hierin begeleiden. De logopedist zal onderzoek doen naar waar precies het probleem ligt en hoe groot dit probleem is. Er wordt een behandelplan opgesteld met een lange termijn en korte termijndoelen dat met u besproken wordt als ouder. Samen met de logopedist gaan we het kind begeleiden.

 

ADEMHALING

Hyperventilatie of een foutieve ademhaling tijdens spreken en/of zingen bij kinderen en volwassenen. In de logopedie-behandeling komen  ontspanningsoefeningen aan bod en wordt het kind of u bewust van een ontspannen ademing. Ook wordt de ademhaling efficiënt gekoppeld aan het spreken waardoor er meer ontspanning is en een betere stemgeving ontstaat.

 

OMFT

Oromyofunctionele Therapie. Veel kinderen gebruiken tijdelijk een speen, een doekje, knuffel of hun duim om op te zuigen. Dit is heel normaal. Als kinderen dit wat langer blijven doen kan dit één van de oorzaken van afwijkende mondgewoonten zijn(slikgedrag, articulatieproblemen zoals slissen, open mondgedrag). Deze afwijkende mondgewoonten hebben een negatieve invloed op de stand van het gebit, de lipsluiting en de stand van de tong. OMFT is een intensief oefenprogramma gericht op correct gebruik van de spieren in het mondgebied. Er wordt meestal verwezen door een orthodontist in aanloop naar een aanpassing van een beugel.