Veelal wordt u doorverwezen door een huisarts, jeugdarts, specialist, orthodontist of tandarts. Het is daarbij goed te weten dat alle verzekeraars deze logopedische hulp vergoeden. Ik heb met de meeste verzekeraars een contract.

Ook zonder verwijzing kunt u of uw kind gebruik maken van verschillende diensten. Deze ‘directe toegankelijkheid’ wordt echter niet in alle gevallen door de verzekeraar vergoed.

Bij de aanmelding bespreek ik dit met u!

Na een intakegesprek en een onderzoek bekijk ik of een logopedische behandeling zinvol is. Indien dat het geval is, stel ik samen met u als cliënt of als ouder(s) van een kind, een helder behandelplan op.

U kunt contact opnemen via de mail.

Bellen mag natuurlijk ook: met of zonder verwijzing.

Voorbeeld Overeenkomst van opdracht

Alles in overleg.

De praktijk leert dat een combinatie van professionaliteit en klantvriendelijkheid tot optimale resultaten leidt.

Daarom is het omgaan op een rustige en vriendelijke manier met u of uw kind van groot belang.

Een prettige samenwerking met u is voor mij prioriteit.

Daarnaast werk ik samen met kinderartsen, huisartsen, tandartsen, orthodontisten, leerkrachten, intern/ ambulant begeleiders, en andere disciplines, uiteraard altijd in goed overleg met u als cliënt.